Hlavní činnost

Provozní řád školní jídelny

Školní jídelna při Mateřské škole Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace, zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců naší mateřské školy na Osadě Míru a v Zábřehu, Základní školy v Dolním Benešově a Základní a Mateřské školy v Kozmicích.

Za provoz školní jídelny i za kvalitu stravování odpovídá vedoucí školní jídelny, p. Hana Seidlová, tel. +420 553 651 193, e-mail: dbjidelna@volny.cz.

Provoz školní jídelny se řídí:

  • Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování
  • Zákonem č. 561/2004 Sb., školským zákonem ve znění pozdějších předpisů
  • Zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • Vyhláškou č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
  • Nařízením evropského parlamentu č. 852/2004 o hygieně potravin
  • Metodikou spotřebního koše
  • Systémem HACCP (systém kritických bodů)

 

Dětem mateřských škol, základních škol i jejich zaměstnancům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle výše uvedených předpisů pro školní stravování. Je uchována vhodná skladba jídelníčku, dodržována technologie přípravy pokrmů a spotřební koš. Konceptem zdravého stravování není pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukru, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše vedoucí školní jídelny měsíčně vyhodnocuje.

 

Informace o stravování dětí mateřských škol

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem, způsob a rozsah stravování dítěte. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu.

Rozsah se stanoví tak, že když je dítě v době podávání jakéhokoliv jídla v mateřské škole, má povinnost se stravovat. Donášení svačin z domova je nepřípustné, stejně jako odnášení nezkonzumované stravy z mateřské školy. Není možné, aby si zákonní zástupci odnášeli obědy dětí v jídlonosičích domů, výjimkou je první den nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci či dočasný zdravotní problém potvrzený dětským pediatrem. Pokud dítě odchází po obědě domů, má možnost odebrat si odpolední svačinu při obědě.

Děti mají nárok na stravování pouze tehdy, pokud se zúčastňují předškolního vzdělávání – ne v době nemoci či o prázdninách, kdy mateřskou školu nenavštěvují.

Abychom zákonným zástupcům usnadnili promýšlené doplňování „školkové“ a domácí stravy, zveřejňujeme ve všech budovách mateřské školy i na našich webových stránkách aktualizovaný jídelní lístek, který sestavuje vedoucí školní jídelny se svým kolektivem.

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov