Základní údaje

Mateřská škola Dolní Benešov, Osada Míru, příspěvková organizace, je pětitřídní mateřskou školou s celodenním provozem:

  • 4 třídy jsou umístěny v komplexu dvou dvoupodlažních budov v Dolním Benešově, Osada Míru
    1 třída má sídlo v budově rodinného typu – v Zábřehu
  • ve 2 třídách jsou soustředěny děti předškolní, 2 třídy navštěvují děti 3 – 4 leté, v Dolním Benešově mají jednotlivé třídy zapsáno 26 dětí, v Zábřehu je zapsáno 25 dětí
  • do mateřské školy jsou děti přijímány na základě Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy, které vydává ředitelka školy nejpozději 30 dnů po zápisu. Zápis se koná většinou v březnu. O termínu jsou zákonní zástupci včas informováni
  • vzdělávací činností se zabývá 10 pedagogických pracovnic, úklidem a výdejem stravy 5 správních zaměstnankyň, topení zajišťuje po dobu topné sezóny sezónní topič
  • součástí mateřské školy je školní jídelna, která v hlavní činnosti připravuje stravu pro děti a zaměstnance naší mateřské školy, pro žáky a zaměstnance Základní školy Dolní Benešov a děti, žáky a zaměstnance Základní a Mateřské školy v Kozmicích. V rámci doplňkové činnosti vaří pro přihlášené občany z Dolního Benešova a Kozmic. Celkový počet uvařených porcí je 450
  • stravování zajišťuje vedoucí školní jídelny s kolektivem 5 zaměstnankyň

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov