Historie mateřské školy

Mateřská škola je příspěvkovou organizací od 1.1.2002.

Vznikla sloučením MŠ na Osadě míru a na ulici Hájecká v Dolním Benešově, MŠ v Zábřehu na ulici Opavská a školní jídelny na Osadě míru.

Mateřská škola na ulici Hájecká se uvedla do provozu v roce 1946 a byla umístěna v zámecké budově. Na dlouhou dobu se stala jedinou mateřskou školou v obci. Od 1.9.2005 je mimo provoz.

Mateřská škola na Osadě Míru byla postavena ve dvou etapách a po dostavbě byla pětitřídní. Dne 1.9.1975 byl zahájen provoz prvního a 1.9.1979 druhého pavilónu mateřské školy. Do roku 1990 byla závodní mateřskou školou, jejímž provozovatelem se stala MSA Dolní Benešov. V roce 1990 se převedla tehdejšímu obecnímu úřadu Dolní Benešov. Do doby než se mateřská škola stala příspěvkovou organizací, byla v ní prováděna pouze vnitřní a venkovní běžná údržba. Po zřízení příspěvkové organizace docházelo k modernizaci vnitřního interiéru všech tříd. V roce 2011 prošla škola rozsáhlou rekonstrukcí. Na náklady zřizovatele. byla vyměněna okna, zateplena střecha i obvodní zdiva a byla provedena nová fasáda celého komplexu.

V současné době je mateřská škola čtyřtřídní, s dostačující kapacitou. Prostory pro pátou třídu jsou pronajímány v rámci doplňkové činnosti školy.

Mateřská škola v Zábřehu je v provozu od roku 1948. Zábřeh byl tehdy samostatnou obcí a mateřská škola byla pro tuto malou obec dostačující. V roce 1979 byla obec Zábřeh integrována k Dolnímu Benešovu a mateřská škola se stala třetí mateřskou školou v obci. V roce 2000 byla na náklady města Dolní Benešov rekonstruována a zvelebena. I v této mateřské škole dochází od roku 2002 k neustálé modernizaci a vylepšování interiéru.

Školní jídelna sídlí v budově mateřské školy na Osadě míru. Do roku 1990 patřila rovněž pod MSA. Od roku 2002 je součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Dolní Benešov, Osada míru. Kapacita školní jídelny byla navyšována ze 120 porcí v roce 1975 až po 500 porcí v roce 2006. Školní kuchyně byla postupně vybavována, aby splňovala požadavky na stravovací služby. V letech 2007 a 2008 byla ve dvou etapách rekonstruována tak, aby její činnost vyhovovala Nařízení evropského parlamentu a Rady Evropy o hygieně potravin. Zmodernizovány a vybaveny novým nábytkem byly i jednotlivé výdejny stravy.

Moto

V naší školce každý den,
jdeme krůček za krůčkem.
Za poznáním, za pohádkou,
s kamarádem, kamarádkou.
Ať jsou nám tři nebo pět,
chceme poznat celý svět.

Projekty

Publicita_-_MŠ_Dolní Benešov